Όροι χρήσης

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Οποιαδήποτε χρήση εκ μέρους σας του δικτυακού τόπου που λειτουργεί από την εταιρεία και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες στη διεύθυνση http://misitimi.gr/ (ο «Δικτυακός Τόπος») εξαρτάται από την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies (από κοινού, οι «Όροι και Προϋποθέσεις»). Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε περιοδικά τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χωρίς προειδοποίηση και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Είναι δική σας ευθύνη να επισκέπτεστε κατά διαστήματα την σελίδα αυτή για τυχόν ενημερώσεις, οι οποίες θα ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Η συνεχιζόμενη χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου εκ μέρους σας συνιστά αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε, τροποποιούμε, αναστέλλουμε ή διακόπτουμε οποιοδήποτε μέρος, χαρακτηριστικό ή περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου ανά πάσα στιγμή. Μπορούμε επίσης να θέτουμε όρια σε ορισμένα χαρακτηριστικά ή να περιορίζουμε την πρόσβασή σας στο Δικτυακό Τόπο εν όλο ή εν μέρει, χωρίς ειδοποίηση ή ευθύνη εκ μέρους μας. Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση στον παρόντα Δικτυακό Τόπο με την χρήση λογισμικού φίλτρου ή μεταβάλλοντας τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας (π.χ. τον πλοηγό ή το λειτουργικό σύστημα) κατά περίπτωση. ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ.

 1. Δικαιώματα – Όλα τα δικαιώματα επί του υλικού και του περιεχομένου του

Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, του κειμένου, των εικόνων, των ιστοσελίδων, του ήχου, του λογισμικού, του κώδικα της διασύνδεσης και της δομής του Δικτυακού Τόπου, καθώς και των βίντεο και, συγκεκριμένα, της εμφάνισης και αίσθησή τους, του σχεδιασμού και της μεταγλώττισής τους αποτελούν ιδιοκτησία μας ή χρησιμοποιούνται από εμάς βάσει αδείας. Συμφωνείται ότι η χρήση του υλικού ή/και περιεχομένου αυτού επιτρέπεται μόνο όπως προβλέπεται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία – Εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, είμαστε οι

κύριοι ή/και εξουσιοδοτημένοι χρήστες όλων των εμπορικών σημάτων, σημάτων υπηρεσιών, σημάτων σχεδίασης, πατεντών, πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων βάσης δεδομένων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (από κοινού, η «Πνευματική Ιδιοκτησία») που εμφανίζονται ή περιέχονται στο Δικτυακό Τόπο. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις, η εκ μέρους σας χρήση του παρόντος Δικτυακού Τόπου δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα, τίτλο, συμφέρον ή άδεια χρήσης επί οποιουδήποτε αντικειμένου Πνευματικής Ιδιοκτησίας στο οποίο μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω του Δικτυακού Τόπου. Με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται στους παρόντες Όρους & Προϋποθέσεις, απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

 1. Περιορισμοί Χρήσης – Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ρητά επιτρέπονται είτε εκ

του νόμου είτε γραπτώς από εμάς ή τον αρμόδιο δικαιοπάροχο, δεν δικαιούστε να αναπαράγετε, διαβιβάζετε, παρέχετε άδεια χρήσης, πωλείτε, λειτουργείτε δημοσίως, διανέμετε, προσαρμόζετε, μεταφράζετε, τροποποιείτε, ‘πακετάρετε’, συγχωνεύετε, μοιράζεστε ή με άλλο τρόπο διαθέτετε σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή δημιουργείτε παράγωγα έργα, εν όλω ή εν μέρει, του υλικού ή του περιεχομένου που υπάρχουν διαθέσιμα στον παρόντα Δικτυακό Τόπο ή να τα χρησιμοποιείτε για εμπορικούς σκοπούς.

 1. Όροι Χρήσης και Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης των Δημοσίων Φόρουμ (Public

Forums) Ο Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει διαδραστικές υπηρεσίες, μεταξύ αυτών και ομάδες συζήτησης, ομάδες ανταλλαγής ειδήσεων, πίνακες ανακοινώσεων, αίθουσες συνομιλιών, δικτυακά ημερολόγια (blogs) και άλλα στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης, όπως Συνδεδεμένο Περιεχόμενο από Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους (Interfacing Sites), όπου μπορεί να επιτρέπεται να δημοσιεύετε, διαβιβάζετε ή υποβάλλετε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά γραπτών, εικόνων, απεικονίσεων, ηχογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων (οι «Δημοσιεύσεις»). Ενδέχεται να παρακολουθούμε ενεργά τις Δημοσιεύσεις στα Δημόσια Φόρουμ. Ομοίως, ενδέχεται να ασκούμε συντακτικό έλεγχο στις Δημοσιεύσεις των Δημοσίων Φόρουμ. Είναι πιθανό να εκτεθείτε σε περιεχόμενο των Δημοσίων Φόρουμ που είναι ανακριβές, απατηλό ή παραπλανητικό ή που μπορεί να θεωρήσετε προσβλητικό ή αμφισβητήσιμο. Η εκ μέρους σας χρήση των Δημοσίων Φόρουμ γίνεται με δική σας ευθύνη. Διατηρούμε το δικαίωμα, χωρίς να υποχρεούμεθα να παρακολουθούμε τα Δημόσια Φόρουμ, να αφαιρούμε ή να μετατρέπουμε οποιεσδήποτε Δημοσιεύσεις θεωρούμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ότι συνιστούν κατάχρηση των παρόντων κανόνων. Μπορούμε να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή διακόψουμε την εκ μέρους σας χρήση των υπηρεσιών αυτών ή του Δικτυακού Τόπου, σε περίπτωση που θεωρούμε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ότι συντρέχει τέτοιου είδους κακή χρήση ή κατάχρηση. Τα παραδείγματα που ακολουθούν συνιστούν κακή χρήση ή κατάχρηση του Δικτυακού Τόπου:

 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για οποιονδήποτε ανάρμοστο, παράνομο ή ανήθικο

σκοπό,

 • πρόκληση οποιασδήποτε ενόχλησης από την εκ μέρους σας χρήση του Δικτυακού

Τόπου ή διακινδύνευση ή παρεμπόδιση της λειτουργίας του Δικτυακού Τόπου,

 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για την δημιουργία, φιλοξενία ή μετάδοση (είτε μέσω

Δημόσιου Φόρουμ είτε με άλλον τρόπο) τυχόν δυσφημιστικού, προσβλητικού ή άσεμνου υλικού ή συμμετοχή σε δραστηριότητες που είναι δυνατόν να προσβάλουν τρίτους σε σχέση με τη φυλή, τη θρησκεία, τις πεποιθήσεις ή το φύλο,

 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για πρόκληση βλάβης ή απόπειρα πρόκλησης βλάβης

σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,

 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για τη δημιουργία, φιλοξενία ή μετάδοση

οποιουδήποτε υλικού το οποίο απειλεί ή ενθαρρύνει τη σωματική βλάβη ή την καταστροφή περιουσίας ή θα συνιστούσε ποινικό αδίκημα ή επισύρει αστική ευθύνη,

 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για τη δημιουργία, φιλοξενία ή μετάδοση υλικού, που

παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, πατέντες, εμπορικά μυστικά, ιδιωτικό απόρρητο, διαφήμιση ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων,

 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για τη δημιουργία, φιλοξενία ή μετάδοση ανεπίκλητου

διαφημιστικού υλικού σε άλλους χρήστες,

 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για τη δημιουργία, φιλοξενία ή μετάδοση υλικού, που

παρενοχλεί τρίτους,

 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για πραγματοποίηση ψευδών, παραπλανητικών,

απατηλών ή δόλιων προσφορών για την πώληση ή την αγορά προϊόντων, πραγμάτων ή την αποστολή αλυσιδωτών επιστολών ή σχημάτων πυραμίδας και άλλα παρόμοια,

 • προσθήκη, κατάργηση ή τροποποίηση αναγνωριστικών πληροφοριών κεφαλίδας

δικτύου ή πληροφοριών διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων συντακτών, ημερομηνιών δημοσίευσης ή επωνυμιών γραφείων εκκαθαρίσεων σε μια προσπάθεια εξαπάτησης ή παραπλάνησης,

 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε

λογαριασμούς τρίτων ή για παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης των μέτρων ασφαλείας, του λογισμικού υπολογιστή, των συσκευών υλικού, των ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνίας ή των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων δικών μας ή τρίτων,

 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για συλλογή ή απόπειρα συλλογής προσωπικών

δεδομένων τρίτων χωρίς γνώση ή συγκατάθεσή τους, ή για λήψη δεδομένων από οθόνες ή βάσεις δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα με σκοπό την λήψη καταλόγων χρηστών ή άλλων δεδομένων,

 • χρήση του Δικτυακού Τόπου για οποιαδήποτε δραστηριότητα που επηρεάζει

αρνητικά την δυνατότητα άλλων ατόμων ή συστημάτων να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ή το Διαδίκτυο γενικά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των περιπτώσεων flooding και των επιθέσεων χάκερ,

 • μεταπώληση ή αναδιανομή υλικού Πνευματικής Ιδιοκτησίας που παρέχεται από

εμάς χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή μας ή πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας ή χρήσης ψευδούς ονόματος που δεν είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιείτε,

 • ενθάρρυνση, ανοχή ή ωραιοποίηση της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους, της

οδήγησης υπό την επήρεια μέθης ή της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών,

 • γνωστοποίηση προσωπικών πληροφοριών για τον εαυτό σας ή για τρίτους (π.χ.

αριθμού τηλεφώνου, διεύθυνσης ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας από όπου μπορεί να προκύψει η ταυτότητα ενός ατόμου ή τα στοιχεία επικοινωνίας του), και

 • παραβίαση των όρων χρήσης που σχετίζονται με Συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους.

Τα ανωτέρω αποτελούν ενδεικτική και επ’ ουδενί εξαντλητική απαρίθμηση των μη αποδεκτών χρήσεων του Δικτυακού Τόπου ή των Δημοσίων Φόρουμ που μπορεί να οδηγήσουν σε περιορισμό, διακοπή ή τερματισμό της χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή των Δημόσιων Φόρουμ. Δεδομένης της παγκόσμιας φύσης του διαδικτύου, οι χρήστες δια του παρόντος συμφωνούν ότι θα συμμορφώνονται με όλους τους εθνικούς κανόνες που αφορούν τη διαδικτυακή συμπεριφορά και το αποδεκτό περιεχόμενο. Οι χρήστες συμφωνούν επίσης ότι θα συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων από οποιαδήποτε χώρα. Οι Δημοσιεύσεις στις οποίες θα προβείτε δεν θα θεωρούνται εμπιστευτικές ή απόρρητες. Δεν θα πρέπει να περιλαμβάνετε στις Δημοσιεύσεις προσωπικές πληροφορίες για τον εαυτό σας ή για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οι οποίες καθιστούν τη ταυτότητά σας προσδιορίσιμη. Διατηρούμε δε το δικαίωμα, χωρίς όμως να υποχρεούμεθα, να αφαιρέσουμε Δημοσιεύσεις, οι οποίες περιέχουν τέτοιου είδους πληροφορίες. Δεν φέρουμε ευθύνη για τη χρήση ή κατάχρηση πληροφοριών ή δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών που δημοσιεύετε στα Δημόσια Φόρουμ. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι Δημοσιεύσεις που αναρτάτε είναι δικά σας πρωτότυπα κείμενα, ότι δεν παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, δεν αποτελούν άσεμνο, χυδαίο, προσβλητικό, κακόβουλο, μεροληπτικό, δυσφημιστικό ή παράνομο υλικό, ότι κανένας τρίτος δεν έχει δικαιώματα επ’ αυτών, καθώς και ότι μας χορηγείτε δωρεάν, απεριόριστο, παγκόσμιας χρήσης, συνεχές, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό και πλήρως μεταβιβάσιμο δικαίωμα εκχώρησης και υπενοικίασης, καθώς και άδεια για χρήση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων, διανομή, εκτέλεση και εμφάνιση των Δημοσιεύσεων αυτών (εν όλω ή εν μέρει) ή/και για την ενσωμάτωσή τους σε άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή, μέσα ή τεχνολογία, που είναι ήδη γνωστή ή θα αναπτυχθεί αργότερα για εκδοτικούς, προωθητικούς, εμπορικούς και μη εμπορικούς ή άλλους σκοπούς. Δεν φέρουμε ευθύνη για την διατήρηση των Δημοσιεύσεών σας και έχουμε το δικαίωμα να τις διαγράψουμε ή να τις καταστρέψουμε οποιαδήποτε στιγμή. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΦΟΡΟΥΜ ΔΕΝ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΟΥΜ. Οι απόψεις που εκφράζονται στα Δημόσια Φόρουμ δεν είναι απαραίτητα δικές μας. Οποιεσδήποτε δηλώσεις, συμβουλές και γνώμες διατυπώνονται από συμμετέχοντες εκφράζουν αποκλειστικά τους ίδιους. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για δηλώσεις, συμβουλές, γνώμες ή άλλο περιεχόμενο ή υλικό που δημοσιεύεται στα Δημόσια Φόρουμ. Μας απαλλάσσετε από απαιτήσεις και διεκδικήσεις οποιουδήποτε είδους, γνωστές ή άγνωστες, όπως και αν προκύπτουν ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με διένεξη με άλλο χρήστη του Δικτυακού Τόπου.

 1. Συνδεδεμένοι Δικτυακοί Τόποι – Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε

ευθύνη για το περιεχόμενο («Συνδεδεμένο Περιεχόμενο») τρίτων δικτυακών τόπων (οι «Συνδεδεμένοι Δικτυακοί Τόποι») με τους οποίους εσείς ή εμείς συνδεόμαστε μέσω του Δικτυακού Τόπου ή οι οποίοι εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο μέσω διασύνδεσης προγραμματισμού εφαρμογής ή άλλης μεθόδου. Δεν φιλοξενούμε ούτε αποθηκεύουμε Συνδεδεμένο Περιεχόμενο. Η εμφάνιση Συνδεδεμένου Περιεχομένου ή η παράθεση συνδέσμων προς Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους δεν συνιστά έγκριση από εμάς ή συσχέτιση με εμάς του εν λόγω Συνδεδεμένου Περιεχομένου, των Συνδεδεμένων Δικτυακών Τόπων ή των προϊόντων, του διαφημιστικού ή άλλου υλικού που παρουσιάζεται σε αυτούς. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ευθύνη ή υποχρέωση, άμεσα ή έμμεσα, για οποιαδήποτε βλάβη, ζημία ή κόστος τα οποία προκύπτουν πραγματικά ή κατ’ ισχυρισμόν από την εκ μέρους σας χρήση του περιεχομένου ή των αγαθών ή υπηρεσιών, που είναι διαθέσιμα στους εν λόγω Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους. Για να είστε σε θέση να κάνετε χρήση ορισμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών του Δικτυακού Τόπου, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό σε Συνδεδεμένους δικτυακούς τόπους με όνομα χρήστη και κωδικό. Δεδομένου ότι πρόκειται για μη συνδεδεμένους, τρίτους σε εμάς δικτυακούς τόπους, δεν φέρουμε ευθύνη για το όνομα χρήστη, τον κωδικό ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να συλλέξουν αυτοί οι δικτυακοί τόποι. Επίσης, δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να μας κοινοποιήσετε τον κωδικό σας για τους Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους. Εάν δεν είστε σε θέση να δημιουργήσετε λογαριασμούς στους Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους για οποιονδήποτε λόγο, ενδέχεται να μην μπορέσετε να κάνετε πλήρη χρήση των λειτουργικών στοιχείων του παρόντος Δικτυακού Τόπου. Επιπλέον των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων, το Συνδεδεμένο Περιεχόμενο που εμφανίζεται στο Δικτυακό Τόπο μας καθώς και τα δικά σας δικαιώματα υπόκεινται στους εφαρμοστέους όρους χρήσης που παρατίθενται στον Συνδεδεμένο Δικτυακό Τόπο.

 1. Υλικό που υποβάλλεται από εσάς – Εκτός εάν έχει ζητηθεί ρητά, δεν ζητούμε ούτε

επιθυμούμε να λαμβάνουμε από εσάς εμπιστευτικές, μυστικές ή απόρρητες πληροφορίες ή άλλο υλικό μέσω του Δικτυακού Τόπου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό υποβάλετε χωρίς να σας έχει ζητηθεί ρητά από εμάς, θεωρείται ως μη εμπιστευτικό. Συμφωνείται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες ή υλικό υποβάλετε στο Δικτυακό Τόπο, είτε πρόκειται για απόψεις, δημιουργικές ιδέες ή άλλου είδους υλικό υπό οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά γραπτών, εικόνων, απεικονίσεων, ηχογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων), μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αναπαραχθεί και να γνωστοποιηθεί από εμάς χωρίς περιορισμό για οποιονδήποτε σκοπό θεωρούμε κατάλληλο και χωρίς καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή αναφοράς του ονόματός σας ως πηγής προέλευσής τους. Επίσης, εγγυάστε ότι οι δημιουργοί του υλικού έχουν παραιτηθεί αμετάκλητα οποιωνδήποτε «ηθικών δικαιωμάτων» τους επί του δημοσιευμένου υλικού. ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ. Η παρούσα διάταξη δεν επηρεάζει οποιαδήποτε δικαιώματα ενδεχομένως έχετε βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή παρόμοιας νομοθεσίας προστασίας απορρήτου, στο βαθμό που δεν χωρεί παραίτηση ή εξαίρεση των δικαιωμάτων αυτών.

 1. Λογαριασμοί και Ασφάλεια – Ενδέχεται να σας επιτρέψουμε να δημιουργήσετε

έναν λογαριασμό με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης προκειμένου να μπορείτε να επισκέπτεστε και να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες περιοχές του Δικτυακού Τόπου, των Δημόσιων Φόρουμ και άλλες υπηρεσίες. Η δημιουργία λογαριασμού επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είστε σε νόμιμη ηλικία για την αγορά αλκοόλ στην χώρα κατοικίας σας και στην χώρα από την οποία αποκτάτε πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο. Οφείλετε να μας παράσχετε ακριβή στοιχεία λογαριασμού. Είστε υπεύθυνοι να τηρήσετε αυστηρώς εμπιστευτικό τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό σας, και είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτελείται μέσω της χρήσης του λογαριασμού και του κωδικού πρόσβασής σας. Συμφωνείτε: (α) ότι θα μας ειδοποιείτε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας ή του λογαριασμού σας, ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας, και (β) ότι θα αποσυνδέεστε οπωσδήποτε από τον λογαριασμό σας κατά το πέρας της χρήσης αυτού. Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη να ελέγχετε την διάδοση και χρήση του κωδικού σας, να ελέγχετε την πρόσβαση και χρήση του λογαριασμού σας, καθώς και να μας ενημερώσετε όταν θελήσετε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκύψει από την μη συμμόρφωσή σας με την παρούσα διάταξη.

 1. ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ – Ο ΠΑΡΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΣΤΕΘΕΝΤΕΣ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ΟΤΙ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ, ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΥΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΣ. ΠΑΡ’ ΟΤΙ ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΕΥΛΟΓΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΤΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ Ή ΔΙΑΒΙΒΑΖΕΤΕ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ, ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ.

 1. ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ – ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ

ΑΤΟΜΑ, ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΑΓΑΘΑ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Ή ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΣΕ ΑΥΤΟΝ.

 1. Η ευθύνη σας – Θα πρέπει να επαληθεύετε πάντα τις πληροφορίες που

εμφανίζονται στο Δικτυακό Τόπο απευθυνόμενοι σε ανεξάρτητες αρχές, προτού ενεργήσετε ή βασιστείτε σε αυτές. Είναι δική σας ευθύνη να χρησιμοποιείτε λογισμικό ανίχνευσης ιών σε οποιοδήποτε υλικό καταφορτώνετε από το Δικτυακό Τόπο, και να διασφαλίζετε την συμβατότητα του λογισμικού αυτού με τον εξοπλισμό σας. Σε περιπτώσεις που μας παρέχετε πληροφορίες που αφορούν τρίτους, εγγυάστε ότι έχετε εξασφαλίσει την συγκατάθεσή τους για τη γνωστοποίηση των πληροφοριών και ότι οι εν λόγω τρίτοι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με την Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies, καθώς και με τους τρόπους χρήσης των πληροφοριών αυτών εκ μέρους μας.

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΣΤΕΘΕΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΜΑΣ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΕΘΑ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΚΟΣΤΟΣ Ή ΒΛΑΒΗ (ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΗ) ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΣΤΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Ή ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΙΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΟΘΗΚΕ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕΣΩ ΑΥΤΟΥ.

 1. Πληροφορίες Χρήστη – Στα πλαίσια της εκ μέρους σας χρήσης του Δικτυακού

Τόπου, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παράσχετε προσωπικές πληροφορίες (οι οποίες θα καλούνται εφεξής «Πληροφορίες Χρήστη»). Οι πολιτικές μας για την συλλογή και χρήση πληροφοριών που αφορούν στους Χρήστες παρατίθενται στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και το περιεχόμενο των Πληροφοριών Χρήστη.

 1. Αποζημίωση – Αναλαμβάνετε να αποζημιώσετε τόσο εμάς όσο και τα στελέχη,

τους διευθυντές, προστεθέντες, υπαλλήλους και εκπροσώπους μας για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή κόστος υποστούμε ως αποτέλεσμα της εκ μέρους σας χρήσης του Δικτυακού Τόπου, των υπηρεσιών του και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που λαμβάνονται από Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους, από την εκ μέρους σας υποβολή ή διαβίβαση πληροφοριών ή υλικού στον Δικτυακό Τόπο ή στους Συνδεδεμένους Δικτυακούς Τόπους ή μέσω αυτών ή από την από πλευράς σας παραβίαση των παρόντων Όρων & Προϋποθέσεων, των όρων χρήσης των Συνδεδεμένων Δικτυακών Τόπων ή οποιωνδήποτε άλλων νόμων, κανονισμών και κανόνων. Επίσης, δια του παρόντος εξασφαλίζετε εμάς και τα στελέχη, τους διευθυντές, προστεθέντες, υπαλλήλους και εκπροσώπους μας για οποιαδήποτε αξίωση εγερθεί βάσει ισχυρισμού ότι οι πληροφορίες ή το υλικό που έχετε υποβάλει ή πρόκειται να μας υποβάλετε παραβιάζει την νομοθεσία ή δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αξιώσεων λόγω δυσφήμισης, παραβίασης απορρήτου, παραβίασης εμπιστευτικότητας, παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων ή παραβίασης οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας). Διατηρούμε το δικαίωμα να υπερασπιζόμαστε αποκλειστικά και να ελέγχουμε οποιεσδήποτε αξιώσεις προκύψουν από τα παραπάνω, καθώς και οποιαδήποτε συναφή ζητήματα αποζημίωσης και δια του παρόντος συμφωνείτε ότι θα συνεργαστείτε πλήρως μαζί μας προς αυτή την κατεύθυνση.

 1. Περιορισμός, Αναστολή και Διακοπή – Έχουμε το δικαίωμα να περιορίσουμε, να

αναστείλουμε ή να διακόψουμε την πρόσβασή σας στον Δικτυακό Τόπο ή/και τη δυνατότητά σας να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων των διαδραστικών υπηρεσιών, εάν οποιαδήποτε στιγμή θεωρήσουμε ότι έχετε παραβιάσει το παρόν έγγραφο «Όρων και Προϋποθέσεων». Κάθε τέτοιος περιορισμός, αναστολή ή διακοπή θα πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας εναντίον σας σε σχέση με την παραβίαση του παρόντος εγγράφου Όρων και Προϋποθέσεων. Επίσης, έχουμε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να καταργήσουμε τον Δικτυακό Τόπο στο σύνολό του ή οποιεσδήποτε ενότητες ή χαρακτηριστικά αυτού. Σας γνωρίζουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τη διεύθυνση IP σας και, εφ’ όσον καταστεί απαραίτητο, να επικοινωνήσουμε με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου που χρησιμοποιείτε σε περίπτωση ενδεχόμενης παραβίασης των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

 1. Συνολική Συμφωνία – Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις,

συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies, αποτελεί την πλήρη συμφωνία μεταξύ μας σε σχέση με το θέμα που πραγματεύονται και υπερισχύει όλων των προγενέστερων υποσχέσεων, εγγυήσεων, συμφωνιών, δηλώσεων και συνεννοήσεων μεταξύ μας. Στον βαθμό που διατίθεται λογισμικό μέσω του Δικτυακού Τόπου, το λογισμικό αυτό ενδεχομένως να υπόκειται σε σύμβαση άδειας χρήσης που διανέμεται ή περιλαμβάνεται με το λογισμικό, και συμφωνείτε να τηρείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε τέτοιας σύμβασης άδειας χρήσης. Η παράλειψή μας να ασκήσουμε ή να επισπεύσουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των Όρων & Προϋποθέσεων δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί ανεφάρμοστη ή άκυρη από αρμόδιο δικαστήριο, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι το δικαστήριο θα πρέπει να επιχειρήσει να ερμηνεύσει την βούληση των συμβαλλόμενων μερών όπως αντικατοπτρίζεται στην σχετική διάταξη, και ότι οι λοιπές διατάξεις των Όρων & Προϋποθέσεων θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Έχουμε δικαίωμα, κατά την διακριτική μας ευχέρεια, να παραχωρήσουμε, εκχωρήσουμε ή άλλως μεταβιβάσουμε εν όλω ή εν μέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τους Όρους & Προϋποθέσεις σε οποιονδήποτε τρίτο ή τρίτους ανά πάσα στιγμή.

 1. Δίκαιο και Δικαιοδοσία – Το παρόν έγγραφο Όρων και Προϋποθέσεων,

συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσεως Cookies και οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετίζεται με αυτόν τον Δικτυακό Τόπο, διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε νομική διαδικασία η οποία προκύπτει από, ή σχετίζεται με, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή σχετίζεται με εμάς ή με οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αποζημιώνεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και εσείς συναινείτε ανέκκλητα στη δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων. Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου και η χρήση των υπηρεσιών του http://misitimi.gr συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω Όρων και Προϋποθέσεων. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 1. Εισαγωγή

Επιδιώκουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Παρέχουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που θα λάβουμε από εσάς. Με την παροχή των προσωπικών σας πληροφοριών, αποδέχεστε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας και συγκατατίθεστε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη από εμάς των προσωπικών σας πληροφοριών με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την παρούσα δήλωση, παρακαλείστε να μην μας παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενσωματώνεται και αποτελεί τμήμα των Όρων και Προϋποθέσεων που διέπουν τη χρήση του Δικτυακού Τόπου εν γένει. Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται παρακάτω. Ενδέχεται να ενημερώνουμε κατά διαστήματα την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα για να εξασφαλίσετε ότι έχετε διαβάσει την πιο πρόσφατη έκδοση.

 1. Τι εννοούμε με τον όρο «Προσωπικά Δεδομένα»

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιήσιμο άτομο, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία.

 1. 3. Συλλέγοντας προσωπικά δεδομένα

Μπορείτε να αποφασίσετε εσείς ποια προσωπικά δεδομένα θα μας παρέχετε. Συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που επιλέγετε να μας παρέχετε. Εφόσον είναι εφικτό, θα σας παρέχουμε τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες (για παράδειγμα, επιλέγοντας εάν θέλετε να λαμβάνετε ειδικές προωθητικές προσφορές ή όχι) (opt in/opt out). Μπορείτε να επιλέξετε να μας παρέχετε προσωπικές πληροφορίες στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για παράδειγμα, επικοινωνείτε μαζί μας με κάποια ερώτηση, εγγράφεστε στον Δικτυακό Τόπο, πραγματοποιείτε κάποια παραγγελία, συμπληρώνετε ένα ερωτηματολόγιο ή άλλη φόρμα στην οποία περιλαμβάνονται οι προσωπικές σας πληροφορίες, ζητάτε να σας παρέχουμε πληροφορίες, συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό, ή επωφελείστε από μια προωθητική ενέργεια. Αναφέρεται ειδικά ότι τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στα στοιχεία του τρόπου πληρωμής, ήτοι στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, πιστωτικών ή άλλων καρτών τραπεζών, ονόματα δικαιούχων και δεν εισάγονται στο Δικτυακό Τόπο, αλλά στο ασφαλές περιβάλλον τραπεζικού ιδρύματος με το οποίο συνεργαζόμαστε για το σκοπό αυτό και κατά συνέπεια δεν τηρούνται, δεν αποθηκεύονται ή δεν τυγχάνουν κανενός είδους επεξεργασίας από εμάς. Έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε εάν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό από εμάς, με εξαίρεση όποια επικοινωνία υποχρεούμαστε από το νόμο να έχουμε μαζί σας ή την επικοινωνία που χρειάζεται να κάνουμε σε συνέχεια κάποιου δικού σας αιτήματος, ή σε εκτέλεση κάποιας μεταξύ μας συναλλαγής.

 1. Χρήση cookies στους δικτυακούς τόπους μας

Όπως συμβαίνει με πολλούς Δικτυακούς Τόπους, χρησιμοποιούμε «cookies» για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες των ιστοτόπων μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία στέλνει ο διακομιστής μας στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεστε τον Δικτυακό Τόπο. Η χρήση των cookies μας βοηθά να σας διευκολύνουμε στη χρήση συγκεκριμένων στοιχείων του Δικτυακού Τόπου. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψετε τα cookies ή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει ή να απενεργοποιεί τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.aboutcookies.org. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες που προέρχονται από cookies για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Παρακολούθηση κίνησης, π.χ.:
 • η διεύθυνση IP από την οποία έχετε πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο
 • ο τύπος του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που

χρησιμοποιήθηκε για την πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο

 • η ημερομηνία και η ώρα πρόσβασης στον Δικτυακό Τόπο
 • οι σελίδες που επισκέπτεστε
 • η διεύθυνση internet του Δικτυακού Τόπου από την οποία είχατε πρόσβαση στον

Δικτυακό Τόπο

 1. Αναγνώριση συχνών επισκεπτών για στατιστικούς / αναλυτικούς σκοπούς.
 2. Ανώνυμη παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης με τις ηλεκτρονικές διαφημίσεις,

π.χ. για να παρακολουθούμε πόσες φορές εμφανίζεται μια διαφήμιση και πόσα κλικ γίνονται σε αυτήν.

 1. Για να σας εγγράψουμε σε προγράμματα και να αναγνωρίζουμε τις προτιμήσεις σας

στο Δικτυακό Τόπο.

 1. Για να συντάσσουμε και αποστέλλουμε αναφορές σε τρίτους (πχ. Διαφημιστές) για

συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία χρηστών αναφορικά με αριθμούς, συνήθειες, σύνδεσης και άλλες σχετικές πληροφορίες. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε clear gifs (γνωστά και ως web bugs ή web beacons), τα οποία είναι μικροσκοπικά γραφικά ενσωματωμένα σε ιστοσελίδες και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούμε, σε σύνδεση με cookies, για τη συλλογή μη προσωπικών στοιχείων από χρήστες προκειμένου να αναλύσουμε τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, να διαχειριστούμε το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, να ανιχνεύσουμε επισκέψεις σε άλλους συναφείς Δικτυακούς Τόπους και να ανιχνεύσουμε την απόδοση της online διαφήμισης. Ενδέχεται να συνδέσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω των cookies με άλλες προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε. Αυτό μπορεί να γίνει για τους εξής σκοπούς:

 1. Για την προσαρμογή ή εξατομίκευση της εμπειρίας σας στον Δικτυακό Τόπο,

για παράδειγμα, προκειμένου να σας υποδεχόμαστε στον Δικτυακό Τόπο με το όνομά σας.

 1. Για σκοπούς συναλλαγής, όπως στην περίπτωση των πωλήσεων με χρήση

πιστωτικής κάρτας.

 1. Για να παρακολουθούμε τη χρήση των Δικτυακών μας Τόπων από εσάς,

προκειμένου να καταστήσουμε τα μηνύματα που σας αποστέλλουμε περισσότερο σχετικά καθώς και για άλλους προωθητικούς και διαφημιστικούς ερευνητικούς σκοπούς.

 1. Χρήση προσωπικών δεδομένων Ο Δικτυακός Τόπος διατηρεί αρχεία με τα

προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ή καταγράφει κατά την εγγραφή του ως μέλος ο ίδιος ο επισκέπτης / χρήστης, ή αποστέλλει μέσω οποιαδήποτε φόρμας επικοινωνίας ή κατά την τοποθέτηση παραγγελίας, αποκλειστικά για λόγους εκτέλεσης και παρακολούθησης κάποιας παραγγελίας ή επικοινωνίας με το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων. Τα ανωτέρω στοιχεία τηρούνται σε ασφαλή ηλεκτρονικό υπολογιστή κέντρου επεξεργασίας δεδομένων για την ασφάλεια του οποίου έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που περιέχει η πλέον σύγχρονη τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των βάσεων δεδομένων. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς προκειμένου να σας παράσχουμε συγκεκριμένες υπηρεσίες που επιθυμείτε, καθώς και να σας παράσχουμε επιπρόσθετες υπηρεσίες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους παρακάτω τρόπους: Επικοινωνίες προώθησης. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μα,. Ανάλυση προώθησης. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες για εσωτερική ανάλυση προώθησης, για παράδειγμα, προκειμένου να αξιολογήσουμε τις τάσεις των καταναλωτών μας ή να υπολογίσουμε την επισκεψιμότητα στους Δικτυακούς Τόπους μας. Συναλλαγές. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, για τη συντήρηση των λογαριασμών σας και τη διαχείριση συναλλαγών όπως πληρωμές μέσω πιστωτικής κάρτας για οποιαδήποτε προϊόντα παραγγέλνετε από εμάς ή από οποιονδήποτε από τους αντιπροσώπους μας ή για την εκπλήρωση τέτοιων συναλλαγών (π.χ. παράδοση). Προώθηση σε φίλο. Όταν μας δίνετε στοιχεία σχετικά με άλλο άτομο, όπως όταν μας ζητάτε να αποστείλουμε σε κάποιον πληροφορίες από έναν από τους Δικτυακούς Τόπους μας, θα αποστέλλουμε στο εν λόγω άτομο αποκλειστικά τις πληροφορίες που μας ζητήσατε ειδικά να αποστείλουμε. Δεν θα αποστέλλουμε επιπρόσθετες επικοινωνίες βασιζόμενοι στο γεγονός ότι μας δώσατε τα στοιχεία του εν λόγω ατόμου.

 1. Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων

Εκτιμούμε την αξία των προσωπικών σας δεδομένων και γνωστοποιούμε τα εν λόγω στοιχεία αποκλειστικά σε τρίτους που παρέχουν επαρκή προστασία των εν λόγω στοιχείων. Συγκεκριμένα, ο Δικτυακός Τόπος συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (για παράδειγμα επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, τράπεζες, εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier), εταιρίες είσπραξης οφειλών κλπ.), παρόχους υπηρεσιών ΙΤ (π.χ. κέντρα υπολογιστών, host providers, υπηρεσίες backup, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων), απαραίτητων για την διενέργεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή και την εξασφάλιση των δεδομένων ή και την εξυπηρέτηση των χρηστών του διαδικτυακού τόπου. Αυτοί οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, εφόσον είναι απαραίτητο για την λειτουργία των υπηρεσιών τους και την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Αυτοί οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τους κανονιστικούς νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας.

 1. Ασφάλεια

Θεωρούμε το θέμα της ασφάλειας σοβαρό και λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ασφαλείς. Έχουμε θεσπίσει κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διοικητικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη των πληροφοριών που συλλέγουμε. Δεν έχουμε τον έλεγχο του απορρήτου των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι να φτάσουν σε εμάς. Συνιστούμε να μην περιλαμβάνετε εμπιστευτικές, ιδιωτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην απίθανη περίπτωση που θα θεωρήσουμε ότι η ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που έχουμε στην κατοχή μας ή υπό τον έλεγχό μας δ=ιακυβεύεται, ενδέχεται να επιδιώξουμε να σας ενημερώσουμε γι’ αυτή την εξέλιξη. Εάν κρίνεται απαραίτητη η ειδοποίηση, θα επιδιώξουμε να το κάνουμε το συντομότερο δυνατό υπό τις δεδομένες συνθήκες και, εφόσον έχουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, θα σας ενημερώσουμε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τους Όρους και Προϋποθέσεις του παρόντος Δικτυακού Τόπου, στους οποίους περιλαμβάνεται η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποτελεί δική σας ευθύνη η διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας με απόλυτη εχεμύθεια και θα φέρετε εσείς την ευθύνη για οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται με χρήση του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασης σε αυτόν. Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη ο έλεγχος της διάδοσης και χρήσης του κωδικού πρόσβασής σας, ο έλεγχος της πρόσβασης στο λογαριασμό σας και της χρήσης αυτού και η αποστολή ειδοποίησης προς εμάς όταν επιθυμείτε να ακυρώσετε το λογαριασμό σας. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από δική σας αδυναμία συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση.

 1. Διαγραφή, πρόσβαση, απορίες και επιπλέον πληροφορίες

Κατόπιν δικού σας εγγράφου αιτήματος ή εφόσον απαιτείται από το νόμο, θα προβούμε σε επιβεβαίωση των προσωπικών δεδομένων σας που τηρούμε, ενημέρωση ή διαγραφή των δεδομένων σας, διαγραφή ή/και διόρθωση τυχόν ανακριβειών, συμπληρώστε συγκεκριμένη αίτηση απεγγραφής (opt-out), συμπεριλαμβανομένων αιτημάτων όπου προηγουμένως είχατε εγγραφεί (opt-in) με την συναίνεση σας για την χρησιμοποίηση προσωπικών δεδομένων, εάν επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία κατάργησης εγγραφής που παρέχονται παρακάτω.

 1. Προώθηση προϊόντων

Ενδέχεται κατά διαστήματα να λαμβάνετε μηνύματα που αφορούν το Δικτυακό Τόπο και τα προϊόντα που περιλαμβάνει, εάν έχετε δώσει σχετική συναίνεση. Σε κάθε τέτοια επικοινωνία θα έχετε την δυνατότητα να απεγγραφείτε από τη σχετική επικοινωνία. Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με τη διαγραφή από την εμπορική επικοινωνία του Δικτυακού Τόπου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του.

 1. Σύνδεσμοι

Ο παρών Δικτυακός Τόπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι είναι εκτός ελέγχου μας. Λάβετε υπόψη σας ότι δεν ελέγχουμε τους συγκεκριμένους δικτυακούς τόπους και ότι η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για αυτούς. Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων και τους όρους και προϋποθέσεις των συνδεδεμένων ή αναφερόμενων δικτυακών τόπων τους οποίους επισκέπτεστε. Όπως απαιτείται, η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων συμπληρώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν__